Jak zrobić beton profesjonalnie?

Już starożytni asyryjczycy i rzymianie wykorzystywali beton w swoich konstrukcjach. Jest to więc materiał znany ludzkości od wieków. Nie zmienia to jednak faktu, że stworzenie mieszanki betonowej adekwatnej do zastosowania wymaga wiedzy i zastosowania starannie wyselekcjonowanych składników. Niniejszy artykuł ma pomóc Ci samodzielnie przygotować taką mieszankę lub pomóc Ci wybrać odpowiedni produkt z gamy dostępnych na rynku.

Co to jest beton?

Beton w uproszczeniu składa się z trzech składników: cementu, piasku lub żwiru oraz wody w zależności od ich proporcji i typu możemy uzyskać różne rodzaje betonu. Zastosowanie betonu jest bardzo szerokie: Od bardzo wytrzymałych elementów konstrukcyjnych po elementy dekoracyjne i drobne prace budowlane.

Co wchodzi w skład dobrego betonu?

Beton zasadniczo składa się z: cementu, piasku, żwiru oraz wody. W niektórych przypadkach zasadne może się okazać zastosowanie domieszek, które mogą umożliwiać pracę w niskich temperaturach czy uplastyczniać beton. W zależności od proporcji i typu składników możemy uzyskać różne rodzaje betonu.

Jakie są idealne proporcje na beton?

Zasadniczo przyjmuje się, że proporcja cementu do kruszywa mineralnego powinna wahać się od ⅕ do 1/4. Natomiast ilość wody powinna stanowić od 0,5 do 0,7 masy cementu, należy jednocześnie pamiętać, że im mniej wody tym bardziej wytrzymały i szczelniejszy beton uzyskamy.

Jaki żwir do betonu? Jaki piasek do betonu?

Kruszywo mineralne bo tak nazywamy potoczny piasek bądź żwir, również nie powinno być zanieczyszczone np. gliną lub iłem. Piasek to kruszywo mineralne do 2mm. Żwir to kruszywo od 22 mm wzwyż. Dodatkowo kluczowym czynnikiem określającym jakość i zastosowanie gotowego betonu jest tak zwany stos kruszywowy czyli procentowa zawartość ziaren kruszywa o określonej wielkości w mieszance. Określa się je na podstawie masy ziaren które pozostają na sicie określonej wielkości. Dla sita o wielkości 0,25 mm powinno zostać 3-9 % kruszywa, dla sita 2 mm powinno zostać 21-44% kruszywa reszta powinna się mieścić w zakresie 2-16 mm.

Ważne jest stosowanie nie zanieczyszczonej wody, możemy być pewni, że woda z wodociągów będzie właściwa. Jeżeli używamy innej wody należy sprawdzić czy woda jest bezwonna i nie jest zabarwiona. Ze względu na zawartość soli nie można użyć wody morskiej. Podobnie nie można używać wody w której rozpuszczone zostały cukry które znacząco ograniczyły by wiązanie gotowej mieszanki. Jeżeli woda zawiera inne elementy organiczne lub chemiczne również powinniśmy ją wykluczyć.

Rodzaje cementu szczegółowo opisaliśmy w naszym poprzednim artykule co to jest cement.

Ile waży kubik, a ile metr sześcienny betonu?

ile waży m3 (kubik) betonu
Ile waży metr sześcienny (kubik) betonu?

1 kubik betonu jest równy 1 m3 mieszanki betonowej. Rozumie się przez to, sumę składników betonu wraz z wodą zarobową potrzebną do wymieszania składników. Można przyjąć, że kubik betonu waży 1800-2500 kg i jest to uzależnione od klasy betonu.

Klasy betonu

Od tego do czego chcemy użyć betonu zależy jaką mieszankę powinniśmy przygotować.

W przypadku drobnych prac budowlanych i elementów małej architektury decydującymi cechami produktu powinny być łatwość wylewania, ciężar oraz czas jakiego potrzebujemy do wykonania elementu. Należy się tu zastanowić czy wybrać produkt o poprawionym rozpływie, taki jak beton rozpływowy. Który może znacząco zmniejszyć ilość pracy potrzebnej do jego wylania. Samodzielne wykonanie takiej mieszanki jest dość skomplikowane i wymaga dużego doświadczenia laboratoryjnego. Przede wszystkim aby dobrać odpowiednie frakcje kruszywa do zastosowanych plastyfikatorów, tak żeby masa betonowa samoistnie rozpłynęła się w formie.

Czy taki który gwarantuje skrócenie czasu wiązania dzięki czemu szybciej będziemy mogli korzystać z wylanego elementu. Przy czym należy zaznaczyć, że na rynku znajdują się produkty, które umożliwiają wejście na wylaną powierzchnię po 1h. Taki jak chociażby szybki beton b30 jak również takie jak wylewka szybkoschnąca, które pozwalają na zacieranie do 3 h, a ruch pieszy po 6h. Co może ułatwić wylewanie większej powierzchni bez obawy o to czy zdążymy rozprowadzić produkt zanim zastygnie. W celu samodzielnego wykonania szybkiej mieszanki stosuje się mieszanki polimerowo-cementowe lub cement glinowy, który znacząco przyspiesza wiązanie, jednocześnie podnosząc odporność chemiczną tak wykonanego betonu na środowiska kwaśne i zasadowe.

Jaki beton na fundament?

jaki beton na fundament
Jaki beton jest odpowiedni na fundament (elementy nośne)?

Natomiast jeżeli zastanawiasz się, jaki beton na fundament? Zamierzasz wykonać elementy nośne takie jak ławy fundamentowe, stropy, słupy nośne, nadproża powinieneś w tym celu wykorzystać beton konstrukcyjny. Ponieważ zapewnia on stabilność konstrukcji budynku, jest bardzo ważne ze względów bezpieczeństwa żeby spełniał parametry normy jaka została wpisana w konstrukcję. Dlatego najlepiej skorzystać z gotowego betonu z certyfikowanej betoniarni, która gwarantuje odpowiednią jakość produktu lub wybrać gotowy produkt w workach.

Jednak beton, betonowi nie równy! Producenci produktów w workach zazwyczaj opisują produkt nazywając go B20 czy B30 odwołując się do starej, wycofanej normy PN-88/B-06250. W dużym uproszczeniu cyfra 20 lub 30 odnosi się do wytrzymałości betonu na ściskanie w MPa po 28 dniach dojrzewania. Taką wytrzymałość można uzyskać na wiele sposobów np dodając do drobnego piasku dużą ilość cementu. W ten sposób uzyskamy żądaną wytrzymałość np. 20 MPa jednak beton taki nie powinien być stosowany do celów konstrukcyjnych. Ponieważ ze względu na dużą ilość cementu będzie miał duże skurcze i pojawią się na nim rysy oraz pęknięcia. Te zaś mogą narazić na szwank bezpieczeństwo konstrukcji. Aby więc stworzyć prawdziwy beton konstrukcyjny zapewniający bezpieczeństwo konstrukcji należy zastosować właściwy stos kruszywowy: To znaczy tak dobrać kruszywa żeby zawierały odpowiedni udział ziaren poszczególnych wielkości.

Najprościej rozpoznać prawdziwy beton po tym czy zawiera kruszywo o grubości 4 mm, a jeszcze lepiej 8 mm.

W takim przypadku wiemy, że producent zadbał o zróżnicowanie kruszywa. Dzięki temu produkt będzie potrzebował do rozmieszania mniej wody. Uzyska wyższą wytrzymałość i nie będzie pękał pod wpływem temperatury. Także dzięki lepszemu wypełnieniu, zapewni mniejszą porowatość powierzchni. Zaś ta przełoży się na odporność na warunki atmosferyczne, wodę oraz czynniki chemiczne.

Jaki beton na posadzkę?

Najlepszym wyborem będzie stworzenie produktu, który jest wytrzymały, charakteryzuje się niskim skurczem oraz tworzy szczelną powierzchnię. Przykładowa receptura powinna zawierać: kruszywo mineralne w proporcji 35 % piasku i 65 % żwiru. Jednocześnie zawartość drobnych frakcji kruszywa do 0,25 mm nie powinna przekraczać 8%. Ilość cementu do kruszywa powinna stanowić od ¼ do ⅕ masy, a masa wody nie powinna przekraczać 0,5 masy cementu. W przypadku kiedy zależy nam na czasie warto sięgnąć po produkty które mają skrócony czas zastygania (u nas w sklepie będzie to szybka wylewka lub szybki beton). Warto też rozważyć czy posadzka będzie narażona na działanie wody (wtedy warto zainteresować się betonem wodoszczelnym) lub substancji chemicznych takich jak olej napędowy, benzyna czy roztwory kwasów lub zasad.

Betony specjalne

Są jednak sytuacje kiedy potrzebne są cechy specjalne betonu takie jak bardzo wysoka wytrzymałość, wodoszczelność czy błyskawiczność wiązania.

Betony wysokowytrzymałe

Betony wysokowytrzymałe pozwalają wykonać element o wysokiej nośności przy stosunkowo niewielkim przekroju. Jest trwalszy, mniej narażony na agresję chemiczną, zapewnia wyższą wodoszczelność, a także pozwala uchronić elementy zbrojenia przed korozją. Aby wykonać beton wysokowytrzymały konieczne jest użycie właściwego stosu kruszywowego, uwzględniając grube frakcje żwiru 8 a nawet 16 mm. Stosowanie Cementu min. 42,5 a także często dodanie kruszyw łamanych takich jak granit lub bazalt.

Beton wodoszczelny

Beton wodoszczelny to taki, który jest w stanie oprzeć się działaniu wody pod ciśnieniem. Stopień wodoszczelności określa współczynnik W np. beton W4 jest w stanie wytrzymać ciśnienie słupa wody 4 MPa. Za beton wodoszczelny inaczej wysokowartościowy można uznawać beton od W8. Beton Wodoszczelny charakteryzuje się niską porowatością swojej powierzchni, uzyskaną dzięki starannemu dobraniu stosu kruszywowego, a także za sprawą dodatków chemicznych. Beton wodoszczelny stosuje się zazwyczaj do konstrukcji zbiorników wodnych, tam, basenów, oczyszczalni ścieków, tarasów narażonych na podmywanie, dachów płaskich. Może też znaleźć zastosowanie w konstrukcjach podziemnych takich jak garaże, tunele, piwnice oraz fundamenty.

Jaki beton na taras?

Taras narażony jest na różne warunki atmosferyczne (w tym warto wyróżnić deszcz lub śnieg). Ze względu na to warto zainteresować się zastosowaniem betonu wodoszczelnego w8 b50. Znajdzie zastosowanie w budowie tarasu, ale również garaży, tuneli czy piwnic.

Czy beton wodoszczelny trzeba izolować?

Betonu wodoszczelnego nie trzeba izolować ponieważ sam w sobie jest odporny na działanie wody pod ciśnieniem.

Betony szybkie

Zazwyczaj kiedy mówi się o betonie szybkim ma się na myśli produkt pozwalający na wejście na powierzchnię po 24 h. Jednak dzięki zastosowaniu cementu glinowego można uzyskać beton, który umożliwia wejście na wylaną powierzchnię już po 1 h. Pozwala to na duże skrócenie czasu pracy, co może być szczególnie istotne przy osadzaniu słupków oraz wylewaniu schodów i podjazdów. Decydując się na szybki beton musimy wziąć pod uwagę ile czasu potrzebujemy na obróbkę betonu, jego rozłożenie i zatarcie tak aby nie zastygł nam za szybko. Przy wykonywaniu wylewek betonowych najlepszym kompromisem wydają się produkty, które pozwalają na obróbkę przez 2-3h oraz na wejście na zastygniętą powierzchnię po upływie 6-8 h.

Jaki beton na chudziak?

jaki beton na chudziak
Jaki beton powinno się stosować na chudziak?

Nie zawsze potrzebujesz betonu o wysokiej wytrzymałości. Do stabilizacji podłoża wystarczy beton chudziak, który zwyczajowy osiąga wytrzymałości do 10 MPa. Służy on do ustabilizowania podłoża, często kładzie się go pod ławy fundamentowe aby poprawić stabilność budynku i zapobiec mieszaniu się warstwy betonu właściwego z gruntem. Co pozwala na zwiększenie wytrzymałości betonu konstrukcyjnego. Beton chudziak można stosować w konsystencji suchej, półsuchej, aż po mokrą.

Ile betonu uzyskasz z worka 25 kg?

25 kg betonu z worka rozrobionego z wodą wystarcza na 1 m2 o grubości od 10mm do 12,5 mm w zależności od marki betonu. Tak jak np. w Betonie W8 B-50 zużycie będzie w granicy 25 kg na 1 m2 przy grubości 10 mm. W przypadku Betonu B-30 zużycie wyniesie 25 kg na 1 m2 o grubości 12 mm.

Co dodać do betonu żeby szybciej wiązał?

Kiedy chcesz przyspieszyć działanie betonu lub w przypadku kiedy chcesz podnieść temperaturę wiązania aby wykonać beton w temperaturze w okolicach 0°C możesz dodać do gotowej mieszanki betonowej mrówczan wapnia.

Czym uzupełnić ubytki w betonie?

Aby uzupełnić ubytki w betonie należy w kolejności oczyścić naprawianą powierzchnię, zagruntować ją tak aby poprawić jej przyczepność. Następnie w zależności od rodzaju powierzchni użyć odpowiedniego produktu. Dla posadzek najlepiej użyć wylewki betonowej, pamiętając jednocześnie, żeby użyć warstwy dopuszczonej przez producenta. Do naprawy elementów konstrukcyjnych należy użyć betonu konstrukcyjnego (np. beton b30 rapid). Natomiast do naprawy powierzchni pionowych zaleca się użycie odpowiedniej zaprawy naprawczej.

Do jakiej temperatury można wylewać beton?

Prace betoniarskie należy prowadzić kiedy średnia temperatura dobowa przewyższa +5°C. Należy unikać betonowania szczególnie kiedy temperatura spada poniżej zera. Jednak kiedy aura nas zaskoczy można użyć domieszek chemicznych np. mrówczanu wapnia aby podnieść temperaturę wiązania i umożliwić mieszance betonowej wiązanie.

Ile wiąże beton na powierzchni, a ile w ziemi?

Pełne wiązanie mieszanki betonowej trwa 28 dni. Po takim czasie beton uzyskuje swoją markę np. B30. Jednak najintensywniej beton wiąże bezpośrednio po wylaniu. W przypadku klasycznych betonów opartych o cement portlandzki, 70 % wytrzymałości jest uzyskiwana po 7 dniach. Czynnikami, które wpływają na szybkość wiązania są wilgotność oraz temperatura powietrza, nasłonecznienie, a także grubość warstwy wylanego elementu im grubsza warstwa tym dłużej zajmuje odparowanie wody i pełne wiązanie.

Jak widać istnieje bardzo wiele typów betonu, które mogą znaleźć szereg zastosowań. Aby profesjonalnie przygotować mieszankę betonową należy przede wszystkim dobrać składniki wysokiej jakości. Takie jak markowy cement oraz kruszywo wolne od zanieczyszczeń, które powinno zawierać odpowiedni udział poszczególnych frakcji. Do drobnych prac budowlanych można zmieszać składniki samemu. Natomiast jeżeli potrzebujesz betonu konstrukcyjnego lub posadzki to aby mieć gwarancję bezpieczeństwa i wysokiej jakości najlepiej skorzystać z oferty profesjonalistów. Niezależnie czy zdecydujesz się na gotowy produkt z betoniarni czy produkt do samodzielnego zmieszania z wodą w worku.